Norske prosjekter får prestisjetung forskningsstøtte

Av Magnus Utseth Christoffersen, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 8 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det europeiske forskningsrådet støtter grensesprengende forskning over hele Europa. To norske prosjekter innenfor naturvitenskap og to innenfor humanistiske fag nådde nylig opp i den prestisjetunge konkurransen om de europeiske forskningsmidlene.

Forskere ved Universitetet i Bergen mottar 2,5 millioner euro fra European Reasearch Counsil for å forske på gammaglimt som oppstår under tordenvær. (Illustrasjonsfoto: Morguefile)

Det europeiske forskningsrådet støtter grensesprengende forskning over hele Europa. To norske prosjekter innenfor naturvitenskap og to innenfor humanistiske fag nådde nylig opp i den prestisjetunge konkurransen om de europeiske forskningsmidlene.

Det europeiske forskningsrådet European Research Council (ERC) har som hovedformål å støtte fremragende, grensesprengende forskning gjennom utlysning av midler til prosjekter som opererer ved forskningsfronten. Nylig ble fire prosjekter med en norsk vertsinstitusjon tildelt midler fra ERCs såkalte «Advanced Grants»-program.

Forskning på isbreer
Professor Andreas Kääb ved Universitetet i Oslo spesialiserer seg på kartlegging og analysering av bremasser. Denne forskningen vil bidra til ny kunnskap om klimaendringer og forandringer av havnivået.

Kääb har mottatt 2,4 millioner euro fra ERC. Prosjektet vil blant annet involvere to postdoktor-ansatte og to doktorgradsstipendiater. Prosjektet starter opp 1. mars.

– Vi håper å lage et datasett med ulike målinger på isbreer fra hele verden med midlene fra ERC. Dette vil andre forskere kunne bygge videre på i sin forskning, sier Kääb.

Undersøker lynglimt
Professor Nikolai Østgaard ved Universitetet i Bergen har mottatt 2,5 millioner euro fordelt på fem år fra ERC. Prosjektet vil blant annet involvere to postdoktor-ansatte, en ingeniør og utenlandske samarbeidspartnere.

Teamet til Østgaard skal undersøke gammaglimt som oppstår under tordenvær.

– Med disse midlene håper vi å finne ut mer om disse fenomenene og hva som faktisk skjer, sier Østgaard.

Økonomisk ulikhet og svartedauden
De to siste ERC-stipendiatene vil fokusere på helt andre forhold. Kjetil Storesletten ved Universitetet i Oslo ønsker å forstå mekanismene bak økonomisk ulikhet og konsekvenser av slike forskjeller , både globalt og nasjonalt.

Ved hjelp av DNA-prøver vil Barbara Bramanti ved universitetet i Oslo forske på årsakene til framveksten av Svartedauden i Europa under middelalderen. Prosjektet har et tverrfaglig perspektiv.

Tøff konkurranse
De norske søknadene nådde opp i en utlysning der det i alt var 2300 forskningsledere som søkte om midler fra en pott på til sammen 680 millioner euro. Det var i alt 36 søknader fra norske forskningsinstitusjoner i denne runden med ERC-stipender. Siden ERC startet opp i 2007, har nå i alt 21 etablerte, norske forskere fått såkalte «Advanced-Grants» fra ERC og 13 har fått såkalte «Starting-Grants» fra ERC – i alt 34 toppforskerstipend til Norge.

ERC ble etablert i 2007 som en del av EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling, og er den første organisasjonen som har i oppgave å støtte grunnleggende, grensesprengende forskning i en pan-europeisk konkurranse. Forskere fra hele EU og assosierte land til rammeprogrammet som Norge kan søke om forskningsmidler fra ERC.

Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling. Dermed har norske forskere også mulighet til å søke ERC om prosjektstøtte på lik linje med forskere fra EU-land. Norge er aktivt med i arbeidet med å utvikle Det europeiske forskningsområdet. ERC er en viktig komponent i Det europeiske forskningsområdet.

Mer informasjon:
Forskningsrådets sider om ERC

ERC sin hjemmeside