Finland og Norge signerte samarbeidsavtale

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og hans finske kollega Antti Kaikkonen signerte en oppdatert versjon av den bilaterale samarbeidsavtalen som Finland og Norge inngikk i 2018.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og forsvarsminister Antti Kaikkonen signerte en oppdatert samarbeidsavtale.
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og forsvarsminister Antti Kaikkonen signerte en oppdatert samarbeidsavtale. Foto: Vilma Hilden, det finske Forsvarsdepartementet

Avtalen er overordnet og bidrar til å styrke det gode bilaterale samarbeidet ved å gi retning for videre utvikling.    

- Avtalen legger til rette for å styrke samarbeidet innenfor viktige områder, som for eksempel trening og øving, interoperabilitet og militær utdanning. Denne oppdaterte versjonen reflekterer at vi har økt ambisjonen når det gjelder samarbeidet, spesielt når det gjelder operasjonsplanlegging. Vi har blant annet lagt til punkter som går på at vi skal avholde skrivebordsøvelser og videreutvikle den felles situasjonsforståelsen. Vi vil også utveksle informasjon om operasjonsplaner for områder av felles interesse, og se på mulighetene for felles planlegging, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Les avtalen her.

Avtalen ble signert i forbindelse med det nordiske forsvarsministermøtet i Finland 29.-30. juni. På agendaen for NORDEFCO-møtet står blant annet regional sikkerhet og nordisk forsvarssamarbeid.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen vil oppsummere øvelsen Arctic Challenge Exercise, som ble avholdt på tvers av landegrensene mellom Norge, Sverige og Finland de to første ukene i juni. 60 fjerde- og femtegenerasjons kampfly, fem støttefly og NATO AWACS deltok.

- Dette har blitt en svært god og lærerik øvelse, der vi bruker et av verdens beste øvingsområder for denne typen trening. I tillegg til Norge, Sverige, Finland og Danmark deltok også Nederland, Storbritannia og USA i år, sier han.