En enklere hverdag for togpendlerne

– Pendlerne inn til de store byene i Norge får en enklere reisehverdag når de nye ruteendringene nå er innført. Passasjerene på Østlandet, i Trøndelag og på Sørlandsbanen vil merke positive endringer i form av flere togavganger og flere nye tog. Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen - som i dag deltok på en markering på Oslo S sammen med konsernsjef i NSB, Geir Isaksen og, trafikkdirektør i Jernbaneverket, Bjørn Kristiansen.

Markering av ruteendring på Oslo S

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på Oslo S under markeringen av nye togruter. NSB og Jernbaneverket sørget for god informasjon og litt julestemning.

– Regjeringen har støttet opp om denne satsingen og gitt NSB garantier for kjøp av 15 nye tog i tillegg til de 66 som er under levering. I statsbudsjettet for 2015 varslet vi en kraftig satsing på vedlikehold, og bedringen vil merkes gradvis. Togene skal få robuste skinnesystemer å kjøre på, og nye banestrekninger skal bygges ut slik at det blir plass til enda flere tog.  Det betyr en enklere hverdag ved at folk kommer seg raskere til og fra jobb og hyppigere mellom byer i de delene av landet der befolkningen vokser raskest, sier Solvik-Olsen.

Totalt er det for 2015 satt av 2 271 millioner kroner til fornying, noe som bidrar til en reduksjon i vedlikeholdsetterslepet på jernbane med om lag 170 millioner kroner. For første gang på over 10 år reduseres det totale vedlikeholdsetterslepet på jernbanen.

– Denne regjeringen viser en ny retning for norsk jernbane, noe som vil gjøre toget til et langt mer attraktivt framkomstmiddel, avslutter Solvik-Olsen.

For flere detaljer om ruteendringene, se informasjon på NSBs hjemmeside.

Til toppen