Historisk arkiv

NSB BA: Olav Fjell ny leder av styret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Samferdselsdepartementet

På en ekstraordinær generalforsamling i NSB BA i dag er konsernsjef i Statoil, Olav Fjell (49), valgt til ny leder av styret i NSB BA.

Pressemelding

Nr.: 106/2000
Dato: 25.10.2000

NSB BA: Olav Fjell ny leder av styret

På en ekstraordinær generalforsamling i NSB BA i dag er konsernsjef i Statoil, Olav Fjell (49), valgt til ny leder av styret i NSB BA.

Administrerende direktør i Vital Forsikring ASA, Gunn Wærsted (45), blir nestleder i styret.

Generalforsamlingen valgte ellers som medlemmer av selskapets styre:
Styrerepresentant: Einar Evensen (51), rådmann i Sarpsborg Kommune
Styrerepresentant Christian Brinch, konsulent med egen virksomhet
Styrerepresentant Ellen-Birgitte Strømø (46), miljøsjef i Telenor AS
Vararepresentant Ingeborg Moen Borgerud (50), partner/advokat i advokatfirmaet Arntzen, Underland & Co
Vararepresentant Nanna Berit Frogg ( 45), seniorrådgiver i Avdeling for Lederskapsutvikling, Statskonsult

Olav Fjell, Einar Evensen og Ingeborg Moen Borgerud er av generalforsamlingen valgt for en periode på to år. Gunn Værsted, Christian Brinch, Ellen-Birgitte Strømø og Nanna Berit Frogg er valgt for ett år.

Generalforsamlingen velger aksjonærvalgte styremedlemmer. Det skjer derfor ingen endringer for de ansattes representanter i styret i NSB BA .

Til toppen