Nulltoll på norsk eksport til gulfstatene

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Samarbeidsrådet for gulfstatene (GCC) er nå ratifisert av alle landene. Avtalen gir nulltoll på nesten all norsk eksport og forutsigbare vilkår for norsk skipsfart til dette viktige markedet.

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Samarbeidsrådet for gulfstatene (GCC) er nå ratifisert av alle landene. Avtalen gir nulltoll på nesten all norsk eksport og forutsigbare vilkår for norsk skipsfart til dette viktige markedet.

Utviklingsminister Sheikha Lubna fra Forente Arabiske Emirater (FAE) og næringsminister Monica Mæland (H).

Utviklingsminister Sheikha Lubna fra Forente Arabiske Emirater (FAE) møtte næringsminister Monica Mæland (H), blant annet for å diskutere frihandelsavtalen. (Trond Viken, NHD)

De forente arabiske emirater ratifiserte søndag 27. oktober frihandelsavtalen mellom EFTA og Samarbeidsrådet for gulfstatene (The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, GCC). Emiratene var det siste landet som ikke hadde ratifisert avtalen.

- Dette er en viktig avtale for norsk næringsliv. Handelen med GCC-landene er på over 10 milliarder kroner hvert år, og denne avtalen sikrer forutsigbarhet og gode rammebetingelser i et voksende marked, sier næringsminister Monica Mæland.

Avtalen vil gi norske bedrifter et enda bedre utgangspunkt for å lykkes i regionen.

- Uten tollbarrierer ligger alt til rette for fortsatt norsk eksportvekst til regionen. Norske bedrifter får med dette et viktig fortrinn overfor sine konkurrenter. Blant annet har EU forsøkt å få fremforhandlet en frihandelsavtale siden 1990 uten å lykkes, sier Mæland.

Avtalen trer i kraft tre måneder etter at det norske Utenriksdepartementet har mottatt formell bekreftelse på ratifikasjon fra alle GCC-landene.

Nærmere om avtalen
Forhandlingene mellom EFTA-landene og GCC startet i juni 2006 og ble sluttført etter seks forhandlingsrunder. Frihandelsavtalen ble undertegnet på Hamar i juni 2009 og ratifisert av Stortinget 30. november 2010.

EFTAs bilaterale handelsavtaler er et supplement til Verdens handelsorganisasjon (WTO) for å sikre norske bedrifter adgang til viktige markeder.

Frihandelsavtalen gir Norge forbedret markedsadgang for industrivarer og fisk. Norske tradisjonelle industrivarer som eksporteres til GCC møter i dag jevnt over fem prosent toll. GCC vil fjerne toll på mer enn 99 prosent av alle industrivarer fra første dag etter at frihandelsavtalen trer i kraft.

Eksport av tjenester utgjør mer enn halvparten av norsk eksport til regionen. Avtalen gir gode betingelser for norsk tjenesteeksport, noe som er særlig viktig for norsk skipsfart og tilknyttede næringer som skipsforsikring.

I handelsavtalens fortalebestemmelser bekrefter partene blant annet sitt engasjement og respekt for miljø, grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstagerrettigheter, herunder prinsippene i konvensjoner som partene har tiltrådt i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Om GCC
GCC er en tollunion bestående av Bahrain, De forente arabiske emirater, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi-Arabia. Unionen er Norges 10 største eksportmarked.