NUPI skal lage ny TTIP-rapport

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

NUPI har fått i oppdrag å lede arbeidet med en ny rapport om TTIP og konsekvensene for Norge.

- Våre to viktigste handelspartnere, EU og USA, forhandler om en handelsavtale. En slik avtale vil uten tvil få konsekvenser for Norge. Derfor ønsker vi en grundig vurdering av hva dette vil bety for oss, sier næringsminister Monica Mæland.

Regjeringen har bedt om en ekstern, uavhengig rapport om TTIP. Næring- og fiskeridepartementet lanserte før jul en åpen konkurranse om oppdraget. Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) har nå fått i oppgave å lede arbeidet med en ny TTIP-rapport.

- Utredningen vil gi oss et bedre grunnlag for å vurdere Norges forhold til TIIP og hvordan vi best mulig kan sikre norske interesser. Vi ser frem til å lese den ferdige rapporten, sier Mæland.

Rapporten vil ta for seg ulike veivalg for Norge. Den skal også se på hvordan en TTIP-avtale vil kunne påvirke norsk jordbruk og sjømatnæringen. 

I tillegg ønsker regjeringen å få belyst hvordan en slik avtale kan påvirke Norges utenriks- og handelspolitiske interesser og vårt politiske handlingsrom gjennom EØS-avtalen.

NUPI skal lage utredningen i samarbeid med Ifo Institute for Economic Research at the University of Munich, Norsk institutt for bioøkonomi, Menon Business Economics og prosjektdeltakere fra  juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Rapporten skal etter planen være ferdig høsten 2016.

Fakta om TTIP:

  • Forhandlinger mellom EU og USA om en handels- og investeringsavtale, Transatlantic Trade and Investment Partnership agreement (TTIP).

  • En ny runde i forhandlingene foregår denne uken i Brussel.

  • Nærings- og fiskeridepartementet publiserte i april 2014 en rapport om TTIP og mulige konsekvenser for Norge. I rapporten ble det konkludert med at en TTIP-avtale vil få både positive og negative konsekvenser for Norge. Rapporten kan du lese her.