Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NVEs ungdomsseminar: Veien mot lavutslippssamfunnet

Statssekretær Liv Lønnum holdt dette innlegget under NVEs ungdomsseminar på Union Scene i Drammen 19. februar 2019.

Kjære alle sammen, takk for invitasjonen til Drammen!

Jeg har nylig tiltrådt som statssekretær i Olje- og energidepartementet, og er kanskje som dere i lærefasen når det gjelder energi. Jeg lærer hver dag og blir overrasket over hvor lite vi vet om dette som er så viktig for Norge. Ikke minst hvor avhengige både det norske samfunnet og vi alle er av energi i hverdagen.

Er dere som meg, starter dere dagen med å bli vekket av mobilen. Allerede da har vi begynt å bruke av strømmen som kommer fra stikkontakten. Så skrur vi på lyset, tar oss en dusj, en kopp te eller kaffe - og sånn går dagen. Tenk på alt dere bruker strøm til i løpet av en dag!

En av mine viktigste oppgaver er å være med på å sikre at det faktisk er strøm i stikkontakten når du og alle andre trenger det – nemlig å passe på det vi på fagspråket kaller "forsyningssikkerheten for strøm".

Det er fortsatt mange land i verden hvor det ikke finnes tilgang på elektrisitet til alle som bor der, eller hvor man aldri kan vite når strømmen kommer og går.

Vi er heldige som bor i Norge. Vi har høye fjell og dype daler, bratte fossefall og rikelig med nedbør. Det har gitt oss et strålende utgangspunkt for fornybar elektrisitetsproduksjon. Mens andre land bygget sin elektrisitetsforsyning på kull, bygde Norge seg opp til en moderne industrinasjon ved hjelp av vannkraft.

I dag er 98 prosent av Norges elektrisitetsproduksjonen helt fornybar – uten CO2-utslipp eller andre forurensende utslipp. Nesten alt er vannkraft og vi får også stadig mer vindkraft. Nesten 70 prosent av samlet energibruk, inkludert transport og industri, er fornybar. Til sammenligning har EU-landene en målsetning om å nå en fornybarandel på 20 prosent i 2020.

I dag skal vi snakke om veien mot lavutslippssamfunnet – altså om hvor vi går i fremtiden. For miljø og bærekraft er viktig – på mange områder. Vi må tenke gjennom hvordan vi skal forvalte de fornybare energiressursene våre på en forsvarlig og fornuftig måte.

Selv om Norge altså er en ledende fornybarnasjon, er det ikke slik at kraftsystemet er ferdig en gang for alle. Landet må bygges hver dag.

I tillegg er det slik at det vi gjør i Norge angår ikke bare oss, men henger sammen med det som skjer i resten av verden. Økt bruk og produksjon av ren og fornybar elektrisitet er et av hovedmålene i energipolitikken i svært mange land.

Dette er viktig for å nå målene i klimapolitikken og FNs bærekraftsmål om allmenn tilgang til moderne og bærekraftig energi. Når verdens land skal oppfylle Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til godt under to grader, vil elektrifisering spille en nøkkelrolle.

Her i Norge er vi allerede "mer elektriske" enn de fleste andre land – tenk bare igjen på hvor mange ting du bruker strøm til i hverdagen. Samtidig finnes det fortsatt mange muligheter til å erstatte fossil energibruk med fornybar. Det vil gi et betydelig bidrag til å skape et lavutslippssamfunn. Derfor er en sentral del av vår politikk at vi skal ta vår fornybare elektrisitet i bruk på nye områder.

Dette ser vi kanskje tydeligst i transportsektoren, hvor det nå skjer en storstilt elektrifisering. Her i Norge har vi tatt i bruk kraftige økonomiske virkemidler for å stimulere til en slik utvikling.

For å si det enkelt: vi har gjort det billigere både å kjøpe og bruke elbiler, og da blir det også mer interessant for folk flest å skaffe seg en. Politikken gir nå resultater. Elbiler har blitt vanlig på norske veier, og det blir stadig flere.

Elektrifisering i transportsektoren handler ikke bare om biler. Vi har fått helelektriske ferger og batterihybride passasjerskip. Dette er en utvikling regjeringen støtter helhjertet opp om.

I dag skjer det særdeles mye spennende i norsk energibransje når det gjelder å utvikle og ta i bruk ny teknologi. Dette er også noe som gir muligheter for dere som om ikke lenge skal velge videre utdanningsretning. Jeg har tidligere jobbet som hodejeger og vet hvor viktig det er å være bevisst i de valgene man tar. Hjemme har jeg også to barn som nå selv skal søke utdanning og sitter og lurer på hva de vil bli.

Jeg tror det kan være motiverende å tenke at man vil være med å gjøre en forskjell. Jobber du med energi får du mange krevende problemer å løse, men også spennende og meningsfulle arbeidsdager. Energisektoren trenger flere kloke hoder og flinke hender! Kanskje er det noen av dere som skal løse fremtidens energiutfordringer?

Dere vil helt sikkert få mange gode eksempler på dette i løpet av dagen. Dere vil også få høre mye om hvilke muligheter som vil dukke opp på veien mot lavutslippssamfunnet.

Ønsker dere mer informasjon om energisektoren kan jeg anbefale departementets faktasider www.energifaktanorge.no.Der ligger det mye spennende informasjon – både til inspirasjon for valg av utdanningsretning og kanskje til hjelp i skoleoppgaver.

Norge har et unikt utgangspunkt for fornybar kraftproduksjon. Vi har utnyttet våre naturgitte fortrinn til landets og befolkningens beste, og det skal vi fortsette å gjøre.

Jeg er overbevist om at energiressursene våre også i fremtiden vil bidra til å gjøre Norge til et godt land å bo i.

Takk for oppmerksomheten!

Til toppen