Ny administrerende direktør i Eksportkreditt Norge

Otto Søberg har erfaring fra en rekke eksportrettede virksomheter og bransjeorganisasjoner. Han vil tiltre stillingen senest 1. januar.

- Jeg vil gratulere Eksportkreditt Norge med valg av ny administrerende direktør. Jeg ser frem til et godt samarbeid med Søberg, sier næringsminister Monica Mæland.

Søberg kommer fra stillingen som administrerende direktør i Wood Group Mustang Norway AS. Han har tidligere ledet en divisjon i Siemens-konsernet med globalt ansvar for olje, gass og marine løsninger. Han har også vært konsernsjef i Aker Yards, og hatt stillingen som administrerende direktør i Kværner Oil and Gas AS. I tillegg har han styreerfaring fra en rekke eksportrettede virksomheter og bransjeorganisasjoner.

Eksportkreditt Norge AS tilbyr lån til kjøpere av norske eksportørers kapitalvarer og tjenester, gjennom å forvalte den statlige eksportkredittordningen. Nærings- og fiskeridepartementet forvalter statens eierinteresser i selskapet.

Til toppen