Ny administrerende direktør i Lånekassen

Lånekassens styre har ansatt Nina Schanke Funnemark (47) som ny administrerende direktør i Lånekassen, med tiltredelse i september 2018. Hun er ansatt i Lånekassen for en åremålsperiode på seks år.

Nina Schanke Funnemark er 47 år og utdannet jurist ved universitetet i Oslo. Hun har de siste tre årene vært assisterende skattedirektør. Før dette hadde hun ulike lederstillinger i skatteetaten, blant annet avdelingssjef ved Bærum likningskontor, avdelingsdirektør ved Skatt øst og regiondirektør for Skatt sør.

Styreleder i Lånekassen, Seunn Smith-Tønnesen, er godt fornøyd med ansettelsen.

– Lånekassen gjør utdanning mulig, og vi skal ha treffsikre støtteordninger for ulike behov. Våre digitale løsninger skal være moderne og brukervennlige. Nina Schanke Funnemark har en spennende kompetanse for å videreutvikle Lånekassen på disse områdene, sier Smith-Tønnesen.

Lånekassen har et stort og viktig samfunnsoppdrag, og har som ambisjon å levere den beste kundeopplevelsen i offentlig sektor, blant annet gjennom å utvikle stadig bedre og mer kundetilpassede digitale løsninger. 

Skiftet av direktør i Lånekassen sammenfaller med at fireårsperioden for styret i Lånekassen løper ut i juni 2018. Kunnskapsdepartementet har besluttet at virkeperioden for det sittende styret i Lånekassen forlenges frem til 31. desember 2018. Student- og ansattrepresentantene oppnevnes som planlagt, etter nominasjon fra organisasjonene.

Fakta om Lånekassen

  • Lånekassen har over en million aktive kunder. Rundt 400 000 av disse mottar støtte til utdanning, og rundt 700 000 betaler tilbake på studielånet sitt. 
  • Lånekassen delte ut 27,9 milliarder kroner i stipend og lån i undervisningsåret 2016–2017. Samlet utlånsportefølje er på 174 milliarder kroner. 
  • Lånekassen har hovedkontor i Oslo og distriktskontorer i Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Ørsta. Antall ansatte er totalt 325.
Til toppen