Ny åndsverklov trer i kraft 1. juli

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I statsråd fredag 15. juni ble det vedtatt at den nye åndsverkloven trer i kraft fra 1. juli 2018.

Loven ble vedtatt i Stortinget i mai, og baserer seg på et forslag fra regjeringen som ble lagt frem i 2017. Gjeldende åndsverklov fra 1961 oppheves samtidig som den nye loven trer i kraft. Forskrift til tidligere lov vil gjelde inntil ny forskrift er vedtatt.

– Norge får nå en enklere, mer moderne og mer teknologinøytral åndsverklov som balanserer godt mellom ulike viktige interesser, sier kulturminister Trine Skei Grande.