Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny arbeidsplan for digital økonomi og skatt

Digitaliseringen av økonomien skaper utfordringer for skattleggingen av multinasjonale selskaper. På et møte mellom finansministrene i G20 i Fukuoka i Japan 8. og 9. juni ble et arbeidsprogram for det videre arbeidet med disse problemstillingene diskutert. Arbeidsprogrammet er utarbeidet av OECD/G20 Inclusive Framework.

I uttalelsen fra møtet støtter finansministrene i G20 det ambisiøse arbeidsprogrammet. De sa blant annet at de vil øke innsatsen for å få til internasjonal enighet om løsninger som kan legges frem i en endelig rapport i 2020.

– Dette er problemsstillinger som krever internasjonale løsninger. Regjeringens ønsker å bidra til arbeidet som gjøres i regi av OECD/G20. Slik kan vi skattlegge multinasjonale selskaper effektivt, og redusere muligheten for uheldige tilpasninger og tilfeller av dobbeltbeskatning, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Inclusive Framework on BEPS leder det internasjonale arbeidet med å finne globale løsninger for mer effektiv og rettferdig skattlegging i den digitale økonomien. Inclusive Framework er et samarbeidsorgan med 129 medlemsland som ble opprettet for å følge opp OECD/G20s BEPS-prosjekt. Norge deltar i Inclusive Framework, og deltar også i arbeidsgrupper som utreder ulike sider av forslagene i arbeidsprogrammet. Det nye arbeidsprogrammet består av to deler (pilarer).

Den første pilaren omhandler endringer i reglene for fordeling av beskatningsrett mellom land. Digitalisering av økonomien innebærer at selskap i økende grad kan betjene et marked uten å være fysisk til stede i landet markedet ligger. Det legger press på de internasjonale reglene om hvilke land som skal kunne skattlegge inntekten. Forslagene innebærer en forskyvning av beskatningsrett mellom land, med økt beskatningsrett til landene der kundene eller brukerne befinner seg.

Den andre pilaren gjelder regler som skal motvirke overskuddsflytting og uthuling av skattegrunnlag. Gjennom OECD/G20s BEPS-prosjekt er det oppnådd enighet om en rekke tiltak på dette området. Denne delen av arbeidet vil håndtere gjenstående problemstillinger gjennom regler som skal sikre at multinasjonale selskap skattlegges over et visst minimumsnivå.

Målet i arbeidsplanen er å komme frem til internasjonal enighet om løsninger som skal presenteres i en rapport som skal legges frem i 2020.

Les mer:

Til toppen