Ny assisterende departementsråd i Forsvarsdepartementet

Avdelingsdirektør i Politidirektoratet Frede Wiberg Hermansen, ble i statsråd fredag 1. september utnevnt til assisterende departementsråd i Forsvarsdepartementet.

— Frede Wiberg Hermansen har en bred og relevant bakgrunn for denne stillingen. Vi er glade for å få ham med på laget, sier departementsråd i Forsvarsdepartementet Arne Røksund.

Frede Wiberg Hermansen (44) er utdannet ved Hærens Krigsskole 2001 og har i tillegg en mastergrad i ledelse fra Handelshøyskolen BI i 2004. Han ble i 2003 knyttet til Forsvarsdepartementets Seksjon for langtidsplanlegging, først som stabsoffiser/major og senere rådgiver og seniorrådgiver. Han var 2006-08 underdirektør i Ledelsens sekretariat og 2008-12 avdelingsdirektør og leder for Seksjon for langtidsplanlegging og strategisk analyse.

I 2012 ble han programdirektør for Kompetansereformprogrammet i forsvarssektoren, og senere medlem av utvalget for Politianalysen (NOU 2013:14). Han har siden 2013 vært ansatt i Politidirektoratet som fagdirektør/avdelingsdirektør og leder av avdeling for strategi, økonomi og virksomhetsstyring. Han er i dag en del av direktoratets toppledelse og inngår i Politiets nasjonale ledergruppe.

Wiberg Hermansen vil tiltre i stillingen fra det tidspunktet departementet bestemmer.

Frede Wiberg Hermansen ble i statsråd i dag utnevnt til assisterende departementsråd i Forsvarsdepartementet.
Frede Wiberg Hermansen ble i statsråd i dag utnevnt til assisterende departementsråd i Forsvarsdepartementet. Foto: POD
Til toppen