Ny avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet

Aud Ingvild Slettemoen ble i statsråd i dag utnevnt som avdelingsdirektør i Hav- og forurensningsavdelingen, Polar- og nordområdeseksjonen.

Aud Ingvils Slettemoen er utdannet Cand. Jur fra Universitetet i Oslo, 1991.

Fra 2009 har Slettemoen arbeidet i Økokrim som politiadvokat og statsadvokat (fra 2013) med ansvar for straffesaker på miljø-, kulturminne- og arbeidsmiljøfeltet.

1996-2009 arbeidet hun i Justisdepartementets lovavdeling med blant annet miljørett, polarrett og internasjonalt samarbeid på miljøområdet (EU, IMO, UNEP, OECD og Antarktistraktaten).

Hun var advokatfullmektig hos Wikborg, Rein & Co 1991-1996.

Til toppen