Ny avtale om fisket i Tanavassdraget

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Stortinget har godkjent en ny avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget.. Den finske Riksdagen godkjente avtalen 22. mars i år.

Tanaelva i høstfarger
Tanavassdraget. Foto: Øyvind Andreassen

Hovedformålet med avtalen er å gjenoppbygge de svake laksebestandene i vassdraget. Samtidig er det et mål å opprettholde et omfattende fiske til beste for lokalsamfunnene, rettighetshaverne og fritidsfiskere.  ­

– Denne avtalen er viktig for å ta vare på de viktige villaksbestandene i Tanavassdraget. Vi vil nå samarbeide nært med Tanavassdragets fiskeforvaltning om gjennomføringen av avtalen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Den nye avtalen legger opp til stor grad av fleksibilitet.  

– Fiskereglene som nå skal innføres er ikke hugget i stein. Norge og Finland kan raskt justere fiskereglene dersom de ikke fungerer slik de er ment eller har utilsiktede konsekvenser, sier Helgesen

Klima- og miljødepartementet vil ta snarlig kontakt med Tanavassdragets fiskeforvaltning med sikte på et samarbeid om forberedelsene til fiskesesongen som starter 1. juni.