Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny bok skal lære barn om dyrevelferd

Rådet for dyreetikk har skrevet en barnebok om dyreholdet i Norge. Boken tar blant annet opp forhold vedrørende dyrevelferd og dyreetikk, og er spesielt rettet mot barn mellom 8 og 10 år.

I læreplanen er det et mål at elever etter 4. klasse skal kunne fortelle om dyr og hva god dyrevelferd er. Rådet har sendt et klassesett på 20 bøker til hvert skolekontor i landet.

Boka "Verdt å vite om dyras liv" er til salgs i bokhandelen, og finnes på bokmål og nynorsk. Rådet for dyreetikk er oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet i samråd med Fiskeri- og kystdepartementet.

Purke med diende grisunger.
Purke med diende grisunger. Foto: Torbjørn Tandberg

Rådet for dyreetikk skal:

  • Holde seg orientert om og vurdere prinsipielle etiske sider ved alle typer dyrehold og bruk av dyr, samt forholdet til viltlevende dyr.
  • Vurdere direkte og indirekte bruk av bioteknologiske prinsipper på dyr.
  • Vurdere de etiske sider av moderne avlsarbeid og dyrehold, herunder bevaring av genetisk mangfold og hensynet til ville biologiske ressurser.
  • Vurdere behov for endringer i eksisterende lovverk og forvaltningspraksis og ut fra dette gi råd til myndighetene når det gjelder tilsynet på dyrevernområdet.
  • Bidra til løpende debatt om dyreetiske spørsmål i samfunnet og drive holdningsskapende arbeid. 
Til toppen