Historisk arkiv

Ny bransjestandard for potetcystenematode

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Potetbransjen har utarbeidet en ny nasjonal bransjestandard for potetcystenematode. Potetcystenematode (PCN) er en mikroskpisk rundorm som angriper røttene til potet, tomat og andre arter innen søtvierfamilien.

I januar 2011 ble det nedsatt ei arbeidsgruppe for å utarbeide et forslag til bransjestandard for potetcystenematod. Fagforum Potet har ledet arbeidet, og har utarbeidet en standard som nå er anerkjent av Mattilsynet. Standarden inneholder forebyggende tiltak og krav til faglig forsvarlig drift på bruk både med og uten funn av PCN. 

Bransjestandarden representerer en viktig milepæl i målsettingen om å bevisstgjøre næringen om eget ansvar for å hindre spredning av PCN.

- Det er viktig at hver enkelt dyrker tar ansvar for å kjenne til PCN-status på egne arealer, og for å hindre spredning av skadegjøreren, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. - Potetbransjen har gjort en god jobb i utarbeidelsen av denne bransjestandarden. Dette er en ny og framtidsrettet måte å ansvarliggjøre egen næring på, i arbeidet med å bevare en god plantehelse i Norge, sier Brekk.

 

 

Til toppen