Ny direktør for Sekretariatet for konfliktrådene

Fra tidlig i 2017 får konfliktrådene ny direktør. Lise Sannerud kommer fra Skattedirektoratet der hun har vært HR-direktør i 5 år.

– Lise Sannerud har lang erfaring med organisasjonsarbeid og omstillingsprosesser. Dette vil komme godt med i videreutviklingen av organisasjonen, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Sannerud (55) vil bli leder for om lag 120 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo og 22 konfliktrådskontorer lokalt. I tillegg har konfliktrådene ansvar for ca. 600 meklere over hele landet.

– Sannerud har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og kan vise til bred erfaring innen offentlig sektor. Dette er nyttig da konfliktrådet er avhengig av gode samarbeidsrelasjoner med mange ulike aktører både sentralt og lokalt, sier Anundsen videre.

Hun har også tidligere hatt ulike lederstillinger blant annet i Frogn kommune og Oslo kommune. Sannerud har en Master of Management fra BI i 2000 og sosialarbeiderutdanning fra Diakonhjemmets høyskole fra 1991.

I 2015 registrerte konfliktrådene ca. 7600 saker. Dette er en økning fra året før. Det mekles både i sivile saker og i straffesaker.

Gjennom de nye ungdomsreaksjonene har organisasjonen endret karakter fra lekmannsorganisasjon med vekt på fleksible løsninger, til også å ha ansvar for straffegjennomføring med de formelle krav som stilles til det.

Konfliktrådene er avhengig av et godt samarbeid med politi, påtalemyndighet, domstoler, kriminalomsorg og kommunene for å få overført egnede saker til mekling, til ungdomsstraff og ungdomsoppfølging og for å få gode resultater av straffegjennomføringen.

Til toppen