Ny direktør i NordGen

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Nordisk ministerråd har ansatt Lise Lykke Steffensen som ny direktør for NordGen (Nordisk Genressurssenter). Hun tiltrer 15. september og overtar etter Arni Bragason som slutter etter nesten seks år i stillingen.

NordGen er en institusjon under Nordisk ministerråd og har hovedkontor i Alnarp, Malmø, se også www.nordgen.org

NordGen er en viktig samarbeidspartner for Landbruks- og matdepartementet i driften av Svalbard Globale frøhvelv på Svalbard.

Lise Lykke Steffensen er 49 år og utdannet sivilagronom fra Kongelig Veterinær- og Landbrugsuniversitet i Danmark. I tillegg har hun lederutdannelse fra Syddansk Universitet. Lise Lykke Steffensen har flere års erfaring fra nordisk arbeid, blant annet som rådgiver innen jord- og skogbruk i Nordisk ministerråd.

Arni Bragason begynner som direktør i Soil Conservation Service på Island.