Historisk arkiv

Ny direktør i Statens legemiddelverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Avdelingsdirektør Audun Hågå er ansatt som direktør i Statens legemiddelverk i et åremål for en periode på seks år.

Hågå er 56 år og cand.scient fra Universitetet i Oslo med hovedfag i biologi. Han har arbeidet ti år i ulike stillinger i legemiddelindustrien, før han ble ansatt som avdelingsdirektør i legemiddeløkonomisk avdeling i Statens Legemiddelkontroll/legemiddelverk i til sammen seks år. Fra 2004 har han vært avdelingsdirektør i legemiddelseksjonen i Folkehelseavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Hågå etterfølger Gro Wesenberg som har vært direktør i Legemiddelverket i 14 år. Han tiltrer stillingen på tidspunktet som Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen