Ny direktør til Diskrimineringsnemnda

Ashan Nishantha (40) er ansatt som direktør for sekretariatet for Diskrimineringsnemnda. Nishantha kommer fra stillingen som dommerfullmektig i Bergen tingrett.

Nishantha arbeidet før dette i sekretariatet til Klagenemnda for offentlige anskaffelser, der han i perioder har fungert som direktør. Tidligere har han også vært nasjonal ekspert i ESA, EFTAs overvåkingsorgan.

Diskrimineringsnemnda ble opprettet 1. januar 2018 og erstatter Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda vurderer og behandler saker etter diskrimineringsregelverket.

– Med Ashan Nishantha på plass, har vi fått en dyktig direktør med solid erfaring og kompetanse i en viktig jobb i arbeidet mot diskriminering, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Diskrimineringsnemnda består av tre ledere med dommererfaring og seks faste medlemmer med juridisk bakgrunn. Nemnda er et lavterskeltilbud for håndheving av saker om diskriminering.

Håndhevingen av saker på diskrimineringsområdet er blitt vesentlig styrket ved at Diskrimineringsnemnda er gitt myndighet til å ilegge oppreisning i diskrimineringssaker innenfor arbeidslivet. Den som ønsker en vurdering av hvorvidt diskriminering har funnet sted, kan klage til Diskrimineringsnemnda. Behandlingen i nemnda er gratis.

Sekretariatet forbereder sakene og legger til rette for møtene i nemnda. Sekretariatet ligger i Bergen.

Til toppen