Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny diskrimineringslovgivning trer i kraft 1. januar

En ny lov som forbyr diskriminering av homofile og transpersoner trer i kraft 1. januar 2014. Samtidig trer ny likestillingslov, ny diskrimineringslov om etnisitet og ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov i kraft.

Tidligere har homofile, lesbiske og bifile hatt vern mot diskriminering kun i arbeidslivet og i boligmarkedet. Når diskrimineringsloven om seksuell orientering trer i kraft 1. januar, utvides deres diskrimineringsvern til alle samfunnsområder. Loven innebærer også at alle transpersoner får et vern mot diskriminering.

Det er gjort store endringer i gjeldende diskrimineringslover. Derfor er likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven vedtatt som nye lover. De fire nye diskrimineringslovene har fått lik struktur og i stor grad likt innhold. Det er blitt like regler om oppreisning og erstatning i alle lovene. Det er lovfestet en rett til å få lønnsopplysninger ved mistanke om lønnsdiskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

- Regjeringens mål er at alle skal ha like muligheter og frihet til å treffe egne valg. Regjeringen vil styrke likestillingen og skape et bedre diskrimineringsvern for alle. Vi har derfor startet arbeidet med en felles likestillings- og antidiskrimineringslov, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.

Lovene håndheves av Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Den som opplever å bli diskriminert kan klage saken inn for ombudet.

Likestillingsloven

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Diskrimineringsloven om etnisitet

Diskrimineringsloven om seksuell orientering

 

Til toppen