Ny dommer i Høyesterett

Advokat Ingvald Falch ble i statsråd i dag utnevnt til dommer ved Norges Høyesterett.

– Høyesterett får med dette en svært dyktig og solid jurist, som er å anse som en av Norges aller beste prosedyreadvokater i sivile saker. Jeg er overbevist om at hans omfattende nasjonale og internasjonale erfaring vil bidra til å styrke Høyesterett ytterligere. Dette er svært gledelig både for Høyesterett selv og for rettsstaten Norge, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Ingvald Falch er født i 1963. Han har juridikum fra 1989. Falch har lang yrkeserfaring som jurist, hvorav 16 år som advokat og partner i Advokatfirmaet Schjødt, tre år som forsker ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo, ni år hos Regjeringsadvokaten og ett år som dommerfullmektig.

Falch har omfattende prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser i sivile saker. Han har prosedert tunge og spesielt krevende plenumssaker for Høyesterett, bl.a. rederiskattesaken. Prosedyreerfaringen omfatter også EU- og EFTA-domstolen, samt norske og internasjonaler voldgiftsretter.

 

Til toppen