Ny eierskapsmelding

Regjeringen har startet arbeidet med en ny eierskapsmelding til Stortinget. Det er lagt opp til en bred prosess hvor både selskapene i statens portefølje, næringslivet og interesseorganisasjoner er blant noen av aktørene som vil bli bedt om å komme med innspill.

Regjeringen har startet arbeidet med en ny eierskapsmelding til Stortinget.

Det er lagt opp til en bred prosess hvor både selskapene i statens portefølje, næringslivet og interesseorganisasjoner er blant noen av aktørene som vil bli bedt om å komme med innspill.

Næringsminister Monica Mæland inviterer i tillegg alle som har interesse for eierskapspolitikk og statlig eierskap til å komme med innspill gjennom å sende sine synspunkter til Nærings- og fiskeridepartementet.

Den nye eierskapsmeldingen skal etter planen presenteres for Stortinget i løpet av første halvår 2014.

 

Si din mening

Hvordan kan staten videreutvikle sin eierskapspolitikk og bidra til eiermangfold?

Send en e-post til postmottak@nfd.dep.no

 

 

Les også: Statens eierskapsberetning 2012.

Til toppen