Ny ekspedisjonssjef

Erik Blom-Dahl (39) ble i statsråd i dag utnevnt til ekspedisjonssjef i Plan- og administrasjonsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Blom-Dahl er utdannet statsviter fra Universitet i Oslo i 2001, og har en MBA i offentlig økonomi fra Norges Handelshøyskole fra 2007.

I perioden 2001 til 2013 arbeidet han i Kunnskapsdepartementet, fra 2006 som avdelingsdirektør i avdeling for økonomi og styring. I januar i år ble han konstituert som ekspedisjonssjef Plan- og administrasjonsavdelingen i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

 

Til toppen