Ny EU-høring om TEN-T-nettverket

EU-Kommisjonen gjennomfører nå en høring om TEN-T-retningslinjene, for å kartlegge utfordringer og få innspill til løsninger. Samferdselsdepartementet oppfordrer norske aktører til å svare.

TEN-T er et EU-program som skal sikre at Europa har et effektivt og bærekraftig transportnettverk. Dette skal bidra til effektiv flyt av varer og tjenester i det indre markedet, og sikre europeisk næringsliv konkurransekraft.

Norge deltar i programmet, og de største europavegene, jernbanestrekningene, havnene og lufthavnene er med i nettverket. Norge tok inn de reviderte retningslinjene for TEN-T i EØS-avtalen den 30.10.2015. Les mer om dette i EØS-notatbasen

Høring - frist 9. november 2017

EU-Kommisjonen har nå satt i gang en høring om TEN-T-retningslinjene. Formålet med høringen er å kartlegge publikums og aktørers utfordringer og foreslåtte løsninger for implementering av TEN-T-prosjekter. 

Samferdselsdepartementet oppfordrer norske aktører til å svare.

Høringen finner du her:

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/consultations/2017-ten-t-implementation_en

Høringsfrist er 9. november 2017. Høringssvar kan sendes inn via skjema på nettsiden i lenken over.

 

Til toppen