Ny firefelts Mjøsbru kan bygges i tre

Et FoU-prosjekt viser at det er teknisk mulig å bygge ny firefelts Mjøsbru av tremateriale. Det kan bli verdens lengste trebru. Prosjektet fikk et budsjett på 13 millioner kroner der Innovasjon Norge og Statens vegvesen Region øst bidro med 6,5 millioner kroner hver.

I FoU-prosjektet for ny trebru er det brukt kommunedelplanens betongalternativ som referanseprosjekt. Prosjektgruppen har beregnet alternativet med trebru til å kose 3,96 milliarder og tilsvarende betongbru til å koste 3,82 milliarder. Trebru gir cirka tre måneder kortere byggetid enn for alternativet med betong. Alternativet med tre er vurdert som best i forhold til arkitektonisk uttrykk og landmerke.

Prosjektgruppen har gjennomført beregninger til et klimaregnskap. Med utgangspunkt i dagens trafikkmengde på 12.000 kjøretøy i døgnet, vil biltrafikken over Mjøsbrua være Co2-nøytral i mer enn 25 år dersom brua bygges i tre i stedet for i betong.

FoU-prosjektet har blitt ledet av Statens vegvesen Region øst. I tillegg har Innovasjon Norge, NHO/Nasjonalt program for leverandørutvikling, treindustrien, Dr.ing. Aas-Jakobsen AS, Plan arkitekter AS og Eggen-Arkitekter AS deltatt i prosjektgruppen.   

Skisse av den nye Mjøsbrua i tre.
Skisse av den nye Mjøsbrua i tre. Foto: Statens vegvesen
Til toppen