Ny forskningsavtale med EUs forsvarsbyrå

I et prosjekt under EUs forsvarsbyrå skal Norge og flere andre land samarbeide om forskning som skal bidra til utvikling av teknologi for vern mot masseødeleggelsesmidler. Avtalen ble signert i Brussel 22. mars.

Etter invitasjon fra EUs forsvarsbyrå (EDA) har Norge besluttet å delta i et forskningsprosjekt innen såkalt CBRN-forsvar. CBRN står for kjemisk, biologisk, radiologisk og nukleær, og CBRN-forsvar dreier seg om vern mot slike stridsmidler. Prosjektet Norge skal delta i heter EDA Joint Investment Programme (JIP) on CBRN Protection (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear).

13 land  signerte prosjektavtalen i forbindelse med EUs formelle forsvarsministermøte i Brussel 22. mars. Niels Engelschiøn, nestleder ved Norges delegasjon til EU, signerte avtalen på vegne av Norge sammen med sjefen for EUs forsvarsbyrå, Claude-France Arnould. Prosjektet har en total ramme på 12 millioner euro, og Norge deltar med  625 000 euro, fordelt over årene 2012-2015.

Skal sikre kompetanse og tekniske løsninger
- Dette er en forskningsavtale om samarbeid om såkalt CBRN-forsvar som for eksempel dreier seg om utvikling av teknologi forå oppdage, identifisere og beskytte mot kjemiske og biologiske stridsmidler, sier Hans Jørgen Johansen, assisterende forsvarsråd ved EU-delegasjonen. Programmet har langsiktig innretning og har som formål å sikre nødvendig kompetanse og tekniske løsninger som er nødvendig for fremtidige materiellanskaffelser i Forsvaret.

Forsvarsdepartementet har deltatt og koordinert norsk deltakelse i utviklingen av programmet, blant annet mot programområdene, forskningsplaner og avklaring av juridiske problemstillinger. Forsvarets forskningsinstitutt FFI har deltatt i arbeidet med det teknologiske innholdet av programmet.

- Denne avtalen er et ytterligere eksempel på den aktive norske deltakelsen i EDA-prosjekter, og et bidrag til videreutvikling av det forsvars- og sikkerhetspolitiske samarbeidet mellom Norge og EU innenfor militær forskning og teknologiutvikling, sier Johansen.

Samarbeidsavtalen med European Defence Agency (EDA)
EUs forsvarsbyrå, EDA, ble opprettet for å hjelpe medlemslandene og EU i å utvikle kapabiliteter til støtte for unionens krisehåndteringsoperasjoner og felles sikkerhets- og forsvarspolitikk. Norge har siden 2006 hatt en samarbeidsavtale med EDA som gir Norge adgang til å delta i byråets ulike programmer, prosjekter og andre konkrete initiativer.

 

Til toppen