Ny forskrift klargjør verdipapiroppgjøret i en insolvenssituasjon

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift til betalingssystemloven § 4-2 om gjennomføring av verdipapiroppgjøret.

Formålet med forskriften er å klargjøre det rettslige grunnlaget for å gjennomføre verdipapiroppgjøret i en insolvenssituasjon.

Forskriften fastslår at finansielle instrumenter som er tilgjengelige på oppgjørskonti i et verdipapirregister, og innskudd på verdipapiroppgjørskonti i Norges Bank eller annen oppgjørsbank, kan benyttes for gjennomføring av verdipapiroppgjør samme virkedag som insolvensbehandlingen innledes.

Forskriften gjelder for verdipapiroppgjørssystem med godkjenning etter betalingssystemloven § 4-1, og den gjelder for Norges Bank og annen oppgjørsbank for deltakere i interbanksystem eller verdipapiroppgjørssystem som nevnt i betalingssystemloven § 1-3 (3).

Les mer:

Til toppen