Ny forskrift om floghavre trer i kraft i dag

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nye regler om bekjempelse av ugraset floghavre trer i dag, 1. oktober, i kraft . Den som driver en landbrukseiendom har plikt til å bekjempe floghavre og å gjennomføre en rekke forebyggende tiltak for å hindre videre spredning av planten.

Floghavre er et ugras som har vært sett på som et stort problem for jordbruket og vært regulert gjennom offentlige bestemmelser siden 1950-åra. Dette er status også i dag. Ytterligere spredning av floghavre vil føre til reduserte avlinger, økt plantevernmiddelbruk og økte kostnader.