Ny forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt ny forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket. Forskriften erstatter forskrift 28. januar 2009 nr 75 om midler til bygdeutvikling. Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.

Forskriften er i det vesentlige lik det utkastet departementet sendte på høring den 1. oktober 2014. Det er foretatt noen mindre endringer i ordlyden som for eksempel at begrepet bygdenæringer erstattes med formuleringen ”landbruksbaserte næringer utenom tradisjonelt landbruk”. I tillegg har departementet tatt inn at tilskudd kan gis til ”eier av landbrukseiendom”, i tillegg til foretak.