Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner sendes på høring

Landbruks- og matdepartementet sender på høring ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner som skal erstatte forskrift 2. april 1993 nr. 268 om skogbehandling og skogsdrift for skogsområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka), Røyken, Lier, Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner, Asker, Bærum, Oslo, Nittedal, Nannestad, Gjerdrum, Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Enebakk, Ski og Oppegård kommuner, Akershus, Buskerud og Oppland.

Høringsforslaget innebærer at ny markaforskrift med hjemmel i skogbruksloven avstemmes mot annet skogbruksregelverk og forenkles.

Departementet sender også på høring en endring i forskrift 28. mai 2015 nr. 550 om planlegging og godkjenning av landbruksveier som innebærer at klage på vedtak etter landbruksveiforskriften innenfor virkeområdet til Marka skal behandles av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

Til toppen