Ny forskrift regulerer tilskudd til historiske pensjonskostnader

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kongen i statsrådet har fastsatt forskrift om tilskudd til virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som har levert spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester.

– Jeg er glad for at Stortinget har vedtatt en lov som bedrer rammevilkårene for ideelle virksomheter. Regjeringen følger nå opp med forskrift og en ny runde med høring for å sikre et klart regelverk på et komplisert område, sier helseminister Bent Høie.

Forskriften er et ledd i oppfølgingen av Stortingets vedtak 19. februar 2019 av lov om tilskudd til visse private virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning.

Tilskuddet skal dekke kostnader til pensjonsutbetalinger som kommer i fremtiden, men som skyldes de ansattes opparbeiding før 2019 av rettigheter til et garantert pensjonsnivå. Dette omtales som historiske pensjonskostnader. Det er bevilget 60 millioner kroner til dette i statsbudsjettet for 2019.

Forskriften gir blant annet regler om rett til tilskudd og krav til søknad, men er ikke fullstendig. Derfor tar Helse- og omsorgsdepartementet om kort tid sikte på å sende på høring utfyllende bestemmelser om beregning av tilskuddet. Forskriften vedtas likevel nå for å gi søkerne god tid til å forberede søknader og legge til rette for en effektiv søknadsbehandling i oppstartsåret 2019. Helsedirektoratet vil i første halvår forberede den praktiske forvaltningen av tilskuddsordningen.

Les mer om historiske pensjonsutgifter for ideelle virksomheter: