Ny forskutteringsordning for fiskerihavne- og farledsprosjekter

Samferdselsdepartementet har fra 1. februar 2018 fastsatt søkekriterier for den nye forskutteringsordningen for fiskerihavne- og farledsprosjekter. - Dette åpner for at kommuner, fylkeskommuner og lokale næringsinteresser kan få fremskyndet prosjekter som er prioritert i Nasjonal transportplan 2018-2029 og som er viktige for utvikling av havneområder langs kysten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet følger med dette opp Stortingets vedtak for 2018-budsjettet, som gir departementet fullmakt til å inngå avtaler om forskuttering av midler til fiskerihavner og farleder med en samlet ramme på inntil 350 mill. kroner.

- Stortinget har kommet med noen prinsipper som Samferdselsdepartementet skal legge til grunn for forskuttering av fiskerihavne- og farledsprosjekter. I dette inngår at prosjektet må være prioritert i Nasjonal transportplan og at en raskere realisering vil ha positive næringsmessige effekter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

For å gi alle potensielle søkere like muligheter er det på Samferdselsdepartementets hjemmeside lagt ut søkekriterier og krav til søknad om forskuttering. Søknadsfrist er satt til 16. mai for de som ønsker å være garantert en søknadsbehandling om tildeling av forskuttering i løpet av høsten inneværende år.    

Mer informasjon finner du her.

Til toppen