Ny forsvarsattaché ved ambassaden i Washington

Flaggkommandør Ole Morten Haugen Sandquist ble i statsråd 2. mars 2018 beskikket til kontreadmiral i Sjøforsvaret med disponering i stilling som forsvarsattaché ved ambassaden i Washington fra 1. august 2018.

Ole Morten Haugen Sandquist er født 14. april 1966. Han har utdannelse fra Sjøkrigsskolen, engelsk stabsskole og US Naval College. Han har også en Master of Arts i samfunnsvitenskapelige fag fra Kings’ College i London.

Sandquist har lang og variert tjeneste i Sjøforsvaret, blant annet som sjef Kysteskadren. Han tjenestegjorde som skipssjef på fregatt under operasjon ATALANTA.

Han har bred ledererfaring fra Forsvaret, relevant stabstjeneste og tung operativ erfaring fra flere nivå, og er i dag sjef for Marinen, en stilling som han har innehatt siden 1. august 2017.

Sandquist har særdeles god innsikt i og forståelse for det operative og det strategiske samarbeidet med USA, særlig innen det maritime området, og har vist god forståelse for rollen som forsvarsattaché i et ambassademiljø.

Til toppen