Ny giv for lokaldemokratiet i nye kommuner

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommuner som har slått seg sammen har jobbet godt med nye tiltak for å øke det politiske engasjementet og involvere innbyggerne i den nye kommunen. – Det viser at sammenslåingskommunene ønsker å fornye og styrke lokaldemokratiet i de nye kommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved Oslo Met har, i samarbeid med Universitetet i Oslo, evaluert planlagte lokaldemokratitiltak i sammenslåingskommuner. Dette er en del av Kommunal- og moderniseringsdepartementets prosjekt Fremtidens lokaldemokrati i nye kommuner.

− Rapporten viser at verktøykassen for lokaldemokrati har blitt større, og at de nye kommunene ønsker å legge til rette for et godt lokaldemokrati. Det er all grunn til å gi honnør til det gode arbeidet som er lagt ned i å utvikle lokaldemokratiet i disse kommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Statsråden håper nå at andre kommuner vil la seg inspirere og lære av erfaringene og resultatene sammenslåingskommunene kan vise til på lokaldemokratiområdet.

Bedre på innbyggerdialog og digitalisering

Evalueringsrapporten viser blant annet at flere kommuner vil ta i bruk kommunedelsutvalg. Mange kommuner planlegger også å samarbeide tett med frivilligheten og engasjerte innbyggere gjennom ulike former for innbyggerpanel, dialogmøter og liknende.

Ifølge forskerne har mange av de nye kommunene planer om å bruke digitale løsninger i arbeidet med lokaldemokratiet, trolig i større grad enn resten av Kommune-Norge.

− Det er flott å se hvordan nye kommuner jobber systematisk med å utvikle digitale løsninger for å undersøtte bedre involvering av innbyggerne, sier Astrup

Inviterer ambisiøse kommuner til utviklingsprosjekt

Når vi er tilbake til en normalsituasjon igjen etter koronautbruddet, vil kommunalministeren invitere kommuner til et pilotprosjekt for lokaldemokrati. Hensikten er å spre gode ideer og nye løsninger på lokaldemokratiområdet.

− Jeg tror mange kommuner kan lære av arbeidet som er gjort i de nyetablerte kommunene. Jeg vil derfor invitere kommuner som gjør spennende grep for å fornye lokaldemokratiet til å søke om å bli pilotkommuner innenfor lokaldemokrati. Vi trenger foregangskommuner som kan være inspirasjonskilder og forbilder for andre kommuner, sier Astrup.

Dette kan være kommuner med ulike forutsetninger når det gjelder for eksempel avstander, befolkningstetthet og demografi. Formålet er å få frem og synliggjøre lokaldemokratimodeller som kan fungere godt under ulike forutsetninger.

Kommuner som opplever at deler av lovverket er til hinder for lokale tilpasninger når en skal utvikle sitt lokaldemokrati, har mulighet til å søke om forsøk.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00