Ny, grønn matching-tjeneste for bedrifter

En ny digital matching-tjeneste skal bidra til flere grønne investeringer i Norge, og få flere av våre grønne løsninger ut i verden.

- Målet er at Norge skal skape og selge flere grønne og bærekraftige løsninger. Vi er verdensledende innen olje, energi, maritim og sjømat, men vi har så mye mer å by på. Gjennom en slik tjeneste kan vi tiltrekke oss verdens oppmerksomhet på en helt ny måte, sier næringsminister Monica Mæland.

Det finnes i dag en rekke digitale tjenester som kobler tilbud og etterspørsel innenfor alt fra overnattingstjenester, til transporttjenester og musikk. Men det mangler foreløpig en «finn.no» for bedrifter innen grønn og bærekraftige løsninger.

Innovasjon Norge skal sammen med næringslivet nå utvikle en internasjonal matching-tjeneste for grønne og bærekraftige løsninger. Startskuddet gikk på et seminar på Powerhouse i Bærum i dag.

- Internasjonalt ser vi en rask teknologisk utvikling innen lavutslippsteknologi. Norge har gode forutsetninger for å ta del i dette voksende markedet. Vi må tenke grønnere, smartere og mer nyskapende for å lykkes med omstillingen vi er inne i, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Statsministeren lanserte regjeringens initiativ for grønn og bærekraftig eksportvekst på NHOs årskonferanse i januar. Regjeringens initiativ er inspirert av danskenes State of Green, som er et samarbeid mellom myndighetene og næringslivet for å profilere og markedsføre klima- og miljøløsninger. 

Den nye tjenesten fra Innovasjon Norge er en oppfølging av regjeringens initiativ om å styrke Norges grønne profil. Den skal både være et utstillingsvindu for eksisterende norsk teknologi og næringsliv, og en koblingsarena mellom globale behov og norske løsninger.

- Matching-tjenesten vil komme i tillegg til andre tiltak som vi skal utarbeide sammen med næringslivet, sier adm. direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge.

Fakta om matching-tjenesten

  • Tjenesten skal være en møteplass hvor bedrifter som trenger løsninger og bedrifter som har løsninger kobles sammen.
  • Den skal også være et utstillingsvindu som presenterer norske bedrifter for et internasjonalt marked. I tillegg skal den inneholde verktøy og historier som bedrifter, departementer og utestasjoner kan bruke overfor internasjonale kunder og andre målgrupper.
  • Tjenesten er inspirert av det danske State of Green.
  • Innovasjon Norge leder satsingen, men konsept, utforming samt kriterier for innhold og bedriftsdeltakelse vil bli utformet i dialog med næringslivet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.

 

Til toppen