Historisk arkiv

Ny grunnskolelærerutdanning tar form – fordeling av studieplasser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

- Læreren er den viktigste forutsetningen for elevenes læring. De to nye lærerutdanningene skal gi lærerne solid kompetanse til å undervise på ulike trinn i skolen. Dette sier Tora Aasland i forbindelse med at Kunnskapsdepartementet nå sender ut et rundskriv om lærerutdanningene som skal tilbys fra høsten 2010.

- Læreren er den viktigste forutsetningen for elevenes læring. De to nye lærerutdanningene skal gi lærerne solid kompetanse til å undervise på ulike trinn i skolen. Dette sier Tora Aasland, statsråd for forskning og høyere utdanning, i forbindelse med at Kunnskapsdepartementet nå sender ut et rundskriv med rammer for de nye lærerutdanningene. I rundskrivet beskrives blant annet hvilke typer lærerutdanning de ulike utdanningsinstitusjoner skal tilby fra høsten 2010.

Den nye lærerutdanningen er todelt, og vil gi grunnlag for å undervise på henholdsvis 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. Det har vært et sterkt regionalt ønske om at institusjonene skal tilby begge utdanningene for å sikre lokal dekning av lærere på alle trinn. Etter tett dialog med universitetene og høyskolene har Kunnskapsdepartementet nå godkjent deres planer om å tilby begge løpene. Forutsetningen er at lærestedene lykkes med å rekruttere nok kvalifiserte søkere, og at institusjonene i de ulike regionene samarbeider. Samarbeid mellom institusjonene vil gi studentene flere valgmuligheter. Regionalt samarbeid vil også være positivt for arbeidet med å rekruttere flere lærerstudenter.

Foreløpig er det planlagt å tilby om lag 2640 studieplasser i hele landet. Det er lagt opp til at 60 prosent av studiekapasiteten skal gå til 1.-7. trinn og 40 prosent til 5.-10. trinn. Departementet vil ta endelig stilling til innretning og omfang av studietilbudet etter at søkertallene til den nye grunnskoleutdanningen for opptak til studieåret 2010-11 er kjent, og etter regionale dialogmøter som skal gjennomføres i mai 2010.

Lenker:
Liste med oversikt over fordeling i de ulike regioner og kart over regionene.
Rundskriv F-13/2009 (Nasjonale rammer for de nye grunnskolelærerutdanningene).

Til toppen