Ny håndbok om hvordan drive gårdsbutikk

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I en ny håndbok gir HANEN informasjon om noen av de viktigste punktene ved oppstart av gårdsbutikk.

HANEN (Næringsorganisasjonen for virksomheter innen bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge) er partner i et europeisk prosjekt sammen med bygdeturismeorganisasjoner i Estland og Latvia. Prosjektet er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. I løpet av dette prosjektet har HANEN utviklet håndboken «Hvordan drive gårdsbutikk», som inneholder nøkkelinformasjon for dem som ønsker å starte en gårdsbutikk. Det er også utviklet et e-læringsopplegg for gårdsbutikk.

– Regjeringa har som mål å gjere Noreg til ein internasjonal anerkjend matnasjon med tydeleg og lokal identitet, og bruke landbruket til å gjere Noreg meir attraktivt som reisemål. Vi legg til rette for utvikling på området, men for å lukkast er vi avhengige av privat initiativ, satsingsvilje og kjennskap til marknaden, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.