Ny handlingsplan for jenters utdanning

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge og en rekke land har i dag vedtatt en handlingsplan for å sikre bedre koordinering av innsatsen for jenters utdanning. - I verden er det i dag nærmere 800 millioner voksne som ikke kan lese en setning. To tredjedeler av disse er kvinner. Dette er et stort tap av muligheter til å delta i arbeidslivet og det sosiale liv for disse dette gjelder, sier statssekretær Tone Skogen.

Statssekretær Tone Skogen (to f.v.) deltok på møtet ‘Girls Education Forum’ i London 7. juli om styrking av arbeidet for å sikre at alle jenter får skolegang. Foto: Olav Seim, UD

Hun deltok i dag på møtet ‘Girls Education Forum’ i London om styrking av arbeidet for å sikre at alle jenter får skolegang. 63 millioner jenter går ikke på skolen. I mange fattige land er det spesielt jenter som ikke fortsetter eller fullfører videregående utdanning.

Møtet ble arrangert av den britiske utviklingsministeren Justine Greening og samlet utdanningsministre fra Afghanistan og Sør-Sudan, sentrale giverland som USA og Canada og multilaterale organisasjoner, deriblant Unicef, Verdensbanken, Unesco og det Globale Partnerskapet for Utdanning (GPE). 

- Utdanning for jenter er en av de mest lønnsomme investeringene man kan gjøre for utvikling. Det fremmer helse og velferd for neste generasjon, kan redusere fattigdom og bremse befolkningsvekst. Fullført videregående utdanning gir jenter og unge kvinner større mulighet til å ta egne beslutninger om sine liv og få inntektsgivende arbeid. Likevel skorter det både på politisk vilje og ressurser til å sørge for at alle barn får oppfylt sin rett til utdanning, sier Skogen.

Handlingsplanen legger spesielt vekt på hvordan en de neste tre årene kan nå de mest marginaliserte og fattige jentene. Dette gjelder bruk av økonomisk støtte og hvordan en kan få bedre data og kunnskap om hvilke tiltak som virker. En viktig faktor her er hvordan barrierene som frarøver jenter og unge kvinner skolegang kan fjernes.

Utdanning og spesielt jenters utdanning er en hovedprioritet i norsk utviklingspolitikk fordi det er avgjørende for å bekjempe fattigdom og oppnå bærekraftig utvikling. Regjeringen er på god vei til å nå målet om å doble bistanden til utdanning i løpet av stortingsperioden 2013–2017. 

Les handlingsplanen her.