Ny handlingsplan fra EU

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

EU-kommisjonen har lagt fram en handlingsplan for sirkulær økonomi. Handlingsplanen omfatter tiltak som dekker mange sektorer, fra design av produkter, via avfallsbehandling til marked for materialgjenvunnet materiale.

Se nettsidene til Miljødirektoratet

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/EU-EOS/EU-horinger/Handlingsplan-for-sirkular-okonomi/

Se rapport fra miljøråden ved EU delegasjonen i Brussel

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/eus-handlingsplan-for-en-sirkular-okonomi/id2465510/