Ny hovedavtale i staten er inngått for perioden 2017–2019

9. desember 2016 ble staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene enige om en ny revidert hovedavtale i staten. Avtalen gjelder fra 1. januar 2017 til og med 31. desember 2019.

Målsettingen med revisjonen av hovedavtalen har vært å forbedre avtalens pedagogiske oppbygging og legge til rette for at partene i den enkelte statlige virksomhet gis et bedre samarbeidsgrunnlag. Hovedavtalen har fått en språklig utforming og en ny struktur for å gjøre bruken av avtalen enklere. 

Hovedavtalen i staten

Til toppen