Ny internasjonal avtale om matsikkerhet og urbanisering

En ny internasjonal avtale fremhever viktigheten av at byer og landsbyer samarbeider om matsikkerhet og bærekraftig utvikling, melder FAO - FNs organisasjon for landbruk og mat.

Avtalen "New Urban Agenda" ble inngått av en rekke land under den siste Habitat III konferansen i Ecuador, og setter matsikkerhet og ernæring i sentrum for urban bærekraftig utvikling. FAOs regionale representant fra Latin-Amerika og Karibia, Raúl Benítez, pekte på at avtalen er viktig for å utvikle nye matvaresystemer i byer og landsbyer, som gir matsikkerhet og bedre ernæring til befolkningen. 

Urbanisering er en av de raskeste og mest omfattende endringene i menneskets historie. I 2050 vil to tredjedeler av verdens befolkning bo i byer, og dermed legge et stort press på at landsbyer produserer nok mat. I følge FAO vil avtalen hjelpe land i å bekjempe sult og underernæring gjennom integrerte tilnærminger mot flere sektorer. Nye matsikkerhetsstrategier må derfor legge til rette for nødvendig samarbeid mellom byene og landsbyene. 

Til toppen