Ny kartlegging av veiledningsordning for nyutdannede lærere

Alle nytilsatte nyutdannede førskolelærere i barnehagen og lærere i grunnskole og videregående opplæring skal få tilbud om veiledning. KS og Kunnskapsdepartementet har inngått avtale om å kartlegge omfanget av veiledningsordningen.

Det er Rambøll som skal gjennomføre datainnsamlingen og analysere resultatene i 2014. Undersøkelsen sendes ut per e-post til skoleeiere og skoleledere, styrere og barnehageeiere i uke 4 2014. Nyutdannede førskolelærere/lærere vil få sin lenke til undersøkelsen videresendt fra styrer/skoleleder, men svarer selvfølgelig anonymt.

Undersøkelsen bygger på forrige kartlegging som ble gjennomført i 2012, og du kan finne rapporten fra 2012 her. Rapporten fra årets gjennomføring vil foreligge i april.

Vi oppfordrer de som mottar undersøkelsen til å svare, slik at vi får et best mulig tallgrunnlag for undersøkelsen.

Til toppen