Ny klimarapport med støtte fra Europamidlene

Av Line Håland Aaltvedt, EU-delegasjonen

Med støtte fra Utenriksdepartementets Europamidler har Norsk Klimastiftelse gitt ut en rapport om EUs energi- og klimapolitikk.

Rapporten ble utgitt i sommer og er redigert av Anders Bjartnes og Olav Anders Øvrebø. Ifølge Norsk Klimastiftelse selv er formålet med rapporten «å bidra til at norske beslutningstakere og den interesserte opinion får økt forståelse og nye innsikter i viktige sider ved det europeiske energiskiftet».

Rapporten er delt opp i tolv underkapitler som blant annet tar for seg EUs innsats for å løse klimautfordringene, veien mot CO2-kutt i transportsektoren, bruk av kull og gass versus fornybar energi, kvotehandel og Norges energi- og klimapolitikk.

Rapporten kan leses i sin helhet her.

Gjennom Europamidlene har Utenriksdepartementet i 2013 bevilget inntil 5,7 millioner kroner til europaforskning. Tilskuddet går til forskning og formidling av forskningsbasert kunnskap knyttet til europapolitiske spørsmål.

Les mer om Europamidlene og hvilke aktører som er blitt tildelt støtte her.

Til toppen