Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny kunnskap om antisemittisme på nett og sosiale medier i Norge

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Et nytt pilotprosjekt har sett på muligheter for å følge med på antisemittiske ytringer på nett og i sosiale medier, og på hva som kan gjøres for å motvirke denne typen ytringer. Det er Institutt for samfunnsforskning (ISF) som har gjennomført studien på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Utbredelsen av internett og andre sosiale medier har gjort det lettere for folk flest å ytre seg, noe som også kan føre til at flere blir utsatt for antisemittiske ytringer og annen netthets. Negative forestillinger om jøder viser seg å være seiglivete, også i en norsk kontekst. Det er uakseptabelt at jøder og andre utsettes for antisemittisme og hets på denne måten, sier statssekretær Anne Karin Olli.

Regjeringen la i 2016 fram en handlingsplan mot antisemittisme og en egen strategi mot hatefulle ytringer. Handlingsplanen inneholder 11 konkrete tiltak med mål om å redusere antisemittismen i Norge.

– Vi får stadige påminnelser om at antisemittisme og andre gruppebaserte fordommer finnes i samfunnet vårt. Det er viktigere enn noen gang er å hegne om våre felles verdier og tankesett. Denne rapporten er et viktig bidrag i arbeidet med å skaffe mer kunnskap.  På den måten kan vi enklere komme med tiltak som forhindrer at det skapes fiendebilder og at grupper settes opp mot hverandre, sier Olli.

Den norske handlingsplanen mot antisemittisme har fått internasjonal oppmerksomhet. Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) framhever Norge som et foregangsland. 

– Antisemittisme på nett er en global utfordring som krever samarbeid på tvers av landegrensene. Regjeringen vil høste fra andre lands erfaringer, og vi vil engasjere oss i det internasjonale arbeidet mot antisemittisme, sier Olli.

Det mangler systematisk kunnskap om forekomsten av antisemittisme på nett og i sosiale medier i Norge. Vi vet for eksempel ikke hvor utbredt fenomenet, er eller hvilke miljøer som står bak. Denne pilotstudien bidrar til å fylle disse kunnskapshullene.

– Denne rapporten gir oss en oversikt over hvilke aktører som følger med på antisemittisme på nett og i sosiale medier. Vi vil gå grundig gjennom rapportens anbefalinger, og vi vil se på hvordan vi kan gå videre med tiltak for å hindre og fange opp antisemittisme på nett og i sosiale medier, sier Olli.

Rapporten viser blant annet at det sannsynligvis er teknisk mulig, men ressurskrevende, å bruke maskinlæringsprogrammer for å følge med på antisemittiske ytringer på norsk – på internett og i sosiale medier.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00