Ny kyststi på Bygdøy

Nå starter arbeidet med å ruste opp kyststien fra innerst i Frognerkilen til Oscarshall slott.

Her tar kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, administrerende direktør i Statsbygg Harald V. Nikolaisen og Oslos ordfører Fabian Stang de første spadestikkene i arbeidet med den nye kyststien.

Dagens sti er i dårlig forfatning og lite tilgjengelig.

Formålet er å ruste opp hele strekningen etappevis, og gjøre den mest mulig UU-tilpasset.

Første etappe er innerst i Frognerkilen, delvis på Oslo kommunes eiendom og delvis på Bygdø kongsgård.

Når kyststien er ferdig vil man ha en sammenhengende strekning fra Aker brygge til Oscarshall slott. 

Arbeidet med den nye kyststien vil skje i regi av Statsbygg.

Hele tiltaket er estimert til ca 20 millioner kroner og kan gjennomføres i løpet av 2,5 år.

 

Til toppen