Historisk arkiv

Ny leder av Den rettsmedisinske kommisjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Karl Heinrik Melle er av Justis- og beredskapsdepartementet oppnevnt som leder av Den rettsmedisinske kommisjon (DRK). Melle er i dag avdelingsleder ved St. Olavs hospital i Trondheim og er utdannet psykiater.

Karl Heinrik Melle er av Justis- og beredskapsdepartementet oppnevnt som leder av Den rettsmedisinske kommisjon (DRK). Melle er i dag avdelingsleder ved St. Olavs hospital i Trondheim og er utdannet psykiater.

Melle overtar etter Tarjei Rygnestad som døde tidligere i år. Rygnestad ledet DRK fra 2009 og var gjenoppnevnt for en ny tre års periode. Melle er nå oppnevnt ut inneværende oppnevningsperiode, fra 1. mars 2013 til 31. mars 2015.

Departementet har i sin vurdering av ny leder lagt avgjørende vekt på faglige kvalifikasjoner. I tillegg til å ha lang erfaring som psykiater, har Melle også mye ledererfaring, både fra DRK og fra sitt ordinære arbeid.

Etter forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon § 1 annet ledd skal lederen være en av kommisjonens gruppeledere. Melle ble oppnevnt som leder for psykiatrisk gruppe i DRK med virkning fra 10. desember 2010. Han ble gjenoppnevnt som leder for gruppa 1. april 2012.

Til toppen