Ny leder for beredskapshjemmelutvalget

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Professor Kjetil Larsen, som i statsråd ble oppnevnt til leder av utvalget som skal vurdere endringer i beredskapslovgivningen, har trukket seg. Ny leder av utvalget blir professor Benedikte Moltumyr Høgberg.

Larsen har meddelt Justis- og beredskapsdepartementet at han av personlige grunner ser seg nødt til å frasi seg oppgaven.

Utvalgets nye leder Benedikte Moltumyr Høgberg (f. 1972) er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Hun arbeider innen områdene statsrett, menneskerettigheter og forvaltningsrett. Moltumyr Høgberg var fagsekretær for utvalget som i 2011 la fram rapporten som dannet grunnlaget for menneskerettighetskatalogen som ble tatt inn i Grunnloven i 2014. Høgberg er bosatt i Ski.

Utvalget, som skal vurdere om regjeringen bør ha mulighet til å supplere eller gjøre unntak fra lovgivning, og til midlertidig å suspendere eller modifisere ellers lovpålagte rettigheter i ekstraordinære situasjoner, ble oppnevnt i statsråd 9. februar 2018.