Historisk arkiv

Ny leder i Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Forsker Ådne Cappelen i Statistisk sentralbyrå er i statsråd i dag oppnevnt til ny leder i Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. Oppnevningen gjelder fra 1. januar 2011 til 30. september 2011, da funksjonsperioden for Beregningsutvalget utløper.

Ådne Cappelen etterfølger administrerende direktør Øystein Olsen som er utnevnt til sentralbanksjef i Norges Bank fra 1. januar 2011.

Ådne Cappelen er utdannet samfunnsøkonom og er 60 år. Han er i dag forsker i Statistisk sentralbyrå, en stilling han har hatt det siste året. Han var forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå fra 1999 til 2009. Ådne Cappelen var leder av Fordelingsutvalget (NOU 2009:10) og har vært medlem i flere offentlig utvalg.

Mer om Ådne Cappelen (SSB) 

 

 

Til toppen