Ny leder i Integreringsavdelingen

Lisbeth Fransplass ble i statsråd i dag utnevnt til ny ekspedisjonssjef for Integreringsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Fransplass (50) er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo i 1994. Siden 2015 har hun vært assisterende arbeids- og tjenestedirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Fransplass har i tillegg hatt en rekke lederstillinger i både privat og offentlig sektor.

Stillingen som ekspedisjonssjef ble ledig som følge av at fast innehaver av embetet går av med pensjon.

 

 

Til toppen